Aspekty prawne stron internetowych – o czym musisz wiedzieć?

RODO – Co to jest i jak dostosować stronę www do jego wymagań?

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO), to unijne prawo, które wprowadza jednolite zasady przetwarzania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. RODO ma na celu zapewnić wysoki poziom ochrony danych osobowych oraz umożliwić osobom fizycznym większą kontrolę nad swoimi danymi.

Przepisy te dotyczą również stron internetowych, na których zbierane są dane osobowe użytkowników, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP czy dane dotyczące preferencji użytkownika. Właściciele stron internetowych, którzy przetwarzają takie dane, są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w RODO.

Obowiązki właściciela strony internetowej związane z RODO

Właściciel strony internetowej, na której zbierane są dane osobowe użytkowników, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO. Oznacza to, że musi on spełnić następujące obowiązki:

 • Przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem i zasadami RODO, tj. m.in. rzetelnie, transparentnie, proporcjonalnie i z poszanowaniem praw osób, których dane dotyczą.
 • Zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które chronią dane przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, utratą, zniszczeniem lub ujawnieniem.
 • Informować użytkowników o tym, jakie dane osobowe są zbierane i w jaki sposób są przetwarzane, w tym o celu, podstawie prawnej, okresie przechowywania, odbiorcach danych, prawach użytkowników itp. Informacje te powinny być udostępnione w formie polityki prywatności, która powinna być łatwo dostępna i zrozumiała dla użytkowników.
 • Uzyskać zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, gdy jest to wymagane. Zgoda powinna być wyraźna, dobrowolna, świadoma i jednoznaczna. Powinna być również udokumentowana i możliwa do cofnięcia w każdym momencie.
 • Umożliwić użytkownikowi realizację jego praw wynikających z RODO, takich jak prawo do dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z RODO może skutkować nałożeniem kary finansowej na administratora danych osobowych. Kara może wynieść nawet do 20 milionów euro lub 4% rocznego obrotu firmy.

Kiedy należy dostosować stronę internetową do wymagań RODO?

RODO obowiązuje od 25 maja 2018 roku i dotyczy wszystkich podmiotów, które przetwarzają dane osobowe obywateli Unii Europejskiej. Oznacza to, że strona internetowa musi być dostosowana do wymagań RODO, jeśli:

 • Zbiera dane osobowe użytkowników z Unii Europejskiej, np. poprzez formularze kontaktowe, newslettery, ankiety, komentarze, rejestrację, zakupy, cookies, analitykę, reklamy itp.
 • Jest skierowana do użytkowników z Unii Europejskiej, np. poprzez dostosowanie języka, waluty, oferty, cen, warunków itp. do preferencji użytkowników z UE.
 • Jest dostępna dla użytkowników z Unii Europejskiej, nawet jeśli nie jest do nich skierowana ani nie zbiera ich danych osobowych.

Jak dostosować stronę www do wymagań RODO?

Dostosowanie strony internetowej do wymagań RODO wymaga podjęcia szeregu działań, które mają na celu zapewnienie zgodności z prawem i ochrony danych osobowych użytkowników. Niektóre z nich to:

 • Umieszczenie polityki prywatności na stronie internetowej, która informuje użytkowników o tym, jakie dane osobowe są zbierane i w jaki sposób są przetwarzane. Polityka prywatności powinna być napisana w jasny i zrozumiały sposób, a także być łatwo dostępna dla użytkowników, np. poprzez link w stopce strony lub w menu głównym.
 • Uzyskanie zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, gdy jest to wymagane. Zgoda powinna być wyrażona poprzez aktywną czynność użytkownika, np. zaznaczenie pola wyboru, kliknięcie przycisku, wpisanie adresu e-mail itp. Zgoda powinna być również udokumentowana i możliwa do cofnięcia w każdym momencie. Zgoda powinna być uzyskiwana osobno dla każdego celu przetwarzania danych, np. dla newslettera, analityki, reklamy itp.
 • Wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa, które chronią dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, utratą, zniszczeniem lub ujawnieniem. Środki te mogą obejmować np. szyfrowanie danych, stosowanie silnych haseł, aktualizację oprogramowania, ograniczanie dostępu do danych, tworzenie kopii zapasowych, stosowanie umów o poufności itp.
 • Umożliwienie użytkownikowi realizacji jego praw wynikających z RODO, takich jak prawo do dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik powinien mieć możliwość skontaktowania się z administratorem danych osobowych w celu realizacji swoich praw, np. poprzez formularz kontaktowy, adres e-mail, telefon itp.

Umowa powierzenia przetwarzania danych przez hosting.

Spełnienie wymagań RODO na stronie www to jeszcze nie wszystko. Wykupując hosting lub serwer dane osobowe naszych klientów są przechowywane u dostawcy usługi. Administratorem danych dalej pozostaje właściciel strony, ale provider ma do nich dostęp (np. do bazy danych). W takim przypadku konieczne jest podpisanie z procesorem (podmiot przetwarzający dane) umowy powierzenia.

W naszej agencji pomagamy klientom na każdym etapie wdrożenia RODO – rekomendujemy hostingi, które stosują się do wymogów uregulowań prawnych, analizujemy jakie dane są zbierane i rekomendujemy odpowiednie rozwiązania.